Operatorzy

Terra Recycling S.A.

Jest jednym z wiodących podmiotów w Polsce zajmujących się zbiórką i przetwarzaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). Spółka prowadzi ponad 20 punktów zbierania zużytego sprzętu zlokalizowanych na terenie całego kraju, które dostarczają odpady do trzech zakładów przetwarzania działających w ramach grupy Terra Recycling: w Tomaszowie Mazowieckim, Grodzisku Mazowieckim oraz Bydgoszczy.

Terra Recycling S.A. stosuje w swoich zakładach przetwarzania najlepsze dostępne technologie inwestując w nowe instalacje. Zastosowanie zaawansowanych technicznie rozwiązań jest nie tylko bezpieczne dla środowiska naturalnego, ale także umożliwia wyodrębnienie w trakcie procesu przetwórczego frakcji materiałowych, które w większości mogą zostać poddane odzyskowi, w tym recyklingowi, a tylko niewielki procent odpadów poddawany jest unieszkodliwieniu.

W zakładzie przetwarzania w Grodzisku Mazowieckim znajduje się najnowocześniejsza w Polsce instalacja do odzyskiwania olei pochodzących z układów chłodzących oraz czynników chłodniczych zarówno z układów jak i z pianki poliuretanowej. Proces demontażu urządzenia chłodniczego w takiej instalacji składa się z kilku etapów, a każdy z nich odbywa się w sposób zapewniający maksymalną ochroną przed uwolnieniem szkodliwych gazów do powietrza. Kolejnym etapem rozwoju jest inwestycja w instalację do przetwarzania zużytych źródeł światła, która zapewni bezpieczne dla środowiska usuwanie ze świetlówek luminoforu zawierającego rtęć.

Od 2013 r. Terra Recycling S.A. należy do grupy Elemental Holding, największej w Polsce grupy kapitałowej na rynku hurtowego obrotu metalami nieżelaznymi oraz recyklingu. Współdziałanie z innymi podmiotami w grupie pozwala na zaoferowanie klientom kompleksowych rozwiązań w zakresie gospodarowania odpadami.

Oferta Terra Recycling S.A. skierowana jest zarówno do podmiotów, które profesjonalnie zajmują się gospodarowaniem ZSEE (organizacji odzysku ZSEE, zbierających ZSEE, gmin zobowiązanych do zapewnienia zbiórki ZSEE, serwisów sprzętu elektrycznego i elektronicznego), jak i użytkowników sprzętu (osób fizycznych, organizacji handlowych, instytucji).

Terra Recycling S.A. przyjmuje do swoich zakładów przetwarzania wszystkie grupy i rodzaje wymienione w załączniku nr 1 do Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 

Uprawnienia: nr GIOŚ E0011628ZP

 

Firma TKM Recykling Polska 

Oferuje kompleksowe usługi w zakresie szeroko rozumianej gospodarki odpadami. Jej główną gałęzią działalności jest zbieranie odpadów elektrycznych, czyli wszystkich przyrządów, maszyn, urządzeń, narzędzi i zabawek, do których poprawnego funkcjonowania potrzebna jest energia elektryczna, w tym telewizory, radia, odkurzacze, komputery, wiertarki, telefony, kable, drukarki, ksera oraz wielkogabarytowy sprzęt AGD: lodówki, kuchenki gazowe, zamrażarki oraz baterie, akumulatory, itp.

Firma współpracuje z klientami indywidualnymi, punktami zbierania, zakładami usług komunalnych, sklepami, punktami skupu surowców wtórnych, firmami z branży odpadowej, gminami i spółdzielniami. Dysponuje sprawnym systemem zbiórki odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, posiada stosowne pozwolenia oraz infrastrukturę do prowadzenia tego rodzaju działalności w zakresie transportu, zbierania oraz odzysku/recyklingu/utylizacji.

Działalność firmy TKM Recykling Polska stanowi odpowiedź na bardzo istotne wyzwanie naszych czasów: ochronę środowiska. Firma pomimo swojego komercyjnego charakteru ma świadomość społecznej odpowiedzialności biznesu i zwraca szczególną uwagę na proekologiczny sposób prowadzenia swojej działalności. Inspiracją dla dynamicznego rozwoju spółki TKM Recykling Polska byli i są jej Partnerzy – dzięki wyjściu na przeciw ich wymaganiom firma dysponuje dziś doświadczeniem w dziedzinie unieszkodliwiania odpadów, prawa ochrony środowiska, wysokiej klasy kadrą nieustannie podnoszącą swoje kwalifikacje oraz profesjonalnymi procedurami pozwalającymi na skuteczne wywiązywanie się z powierzonych jej zadań.

TKM Recykling Polska sp. z o.o. ma trzy priorytetowe cele:

1. Prowadzenie działalności w ramach zintegrowanej gospodarki odpadami nakreślonej przez Krajowy Plan Gospodarki Odpadami oraz program Natura 2000.

2. Zaproponowanie klientom kompleksowych usług na wysokim poziomie w dziedzinie gospodarki odpadami.

3. Ciągłe doskonalenie w zakresie ulepszenia procesu świadczonych usług.

Uprawnienia: nr GIOŚ E0018879Z  

 

 

  Wspierając program, wspierasz naturę!

PATRONAT MEDIALNY