Nagrody

„Odzyskomania” to forma współpracy, dzięki której placówki oświatowe mogą wymieniać elektroodpady, baterie i akumulatory na atrakcyjne nagrody, pozwalające wyposażyć je w wiedzę przyrodniczą lub zasoby techniczne i dydaktyczne. 

 

 

DRZEWA I KRZEWY

 

                          

                                            SPORT                                  WYPOSAŻENIE

 

                          

                                   LABORATORIUM                           CZYTELNIA

 

                          

                                                              ZABAWA

                

 

  Wspierając program, wspierasz naturę!

PATRONAT MEDIALNY