Organizator

FUNDACJA ALTER EKO

Przedmiotem działalności Fundacji alter eko jest promowanie zasad zrównoważonego rozwoju oraz wspieranie i uzupełnianie formalnej edukacji przyrodniczo-ekologicznej. Do głównych zadań Fundacji należy podejmowanie inicjatyw podnoszących świadomość ekologiczną oraz realizacja kompleksowych zielonych programów dla firm, instytucji, placówek edukacyjnych i społeczeństwa tj. organizowanie i koordynowanie ekowolontariatów pracowniczych, zakładanie ogródków dydaktycznych i rekreacyjnych, realizowanie kampanii ekologicznych. Za swe przedsięwzięcia w tym zakresie Fundacja została doceniona przez władze Warszawy nominacją do nagrody za „Najlepszą inicjatywę społeczną w 2013 r.” w kategorii „Ekologia i Środowisko Przyrodnicze”.

Fundacja alter eko współpracuje z placówkami oświatowymi różnego typu w zakresie rozwoju ich potencjału ekologicznego oraz oferty narzędzi służących poprawie standardów nauczania. W swojej działalności Fundacja alter eko wychodzi poza schematy konwencjonalnych metod i rozwiązań, szukając najefektywniejszego sposobu dotarcia z wiedzą ekologiczną do potencjalnego odbiorcy.

Równolegle z realizacją programu pn. „Odzyskomania”, od listopada 2014 r. Fundacja alter eko rozpoczęła nową kampanię edukacyjno-informacyjną w zakresie właściwej segregacji odpadów na terenie województwa mazowieckiego pt. „Segreguję odpady – znam 3R zasady” oraz program edukacji ekologicznej pt. „Ogród Z Energią”. Fundacja alter eko była patronem medialnym XVI Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli z całej Polski, towarzyszącej Kongresowi „Edukacja i Rozwój”.

Fundacja alter eko od lutego 2015 r. realizuje projekt pn. Kontrola obywatelska wdrożenia zapisów "ustawy śmieciowej". Naszym celem jest sprawdzenie w jaki sposób mazowieckie gminy realizują swoje zadania w dziedzinie odpadów. Chcemy dowiedzieć się czy każdy mieszkaniec ma możliwość segregowania śmieci i wesprzeć tych z Państwa, który borykają się z problemami odpadowymi. Finalnym celem naszych działań jest poprawa istniejącego stanu i wypracowanie możliwości wprowadzania zmian.

 

 

  Wspierając program, wspierasz naturę!

PATRONAT MEDIALNY